Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн

 

СЛОВА ЗАВЕТИ

"Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата"

в. "Знаме" бр. 23, 27 юли 1875 г.

"Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние..."

в. "Знаме" бр. 1, 8 декември 1874 г.

"Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко може да прави."

в. "Знаме" 22, 13 юли 1875 г.

 
НОВИНИ

Отчет за дейността на Общонародна фондация "Христо Ботйов" за 2018 г.

» Повече информация


Национална програма за отбелязване на 170 годишнината от рождението на Христо Ботев под патронажа на Председателя на Народното събрание

» Повече информация


Над 5000 души разгледаха изложбата „Безсмъртието на българския дух” в Народното събрание

» Повече информацияЗа контакти:
M3 Communications Group, Inc.

бул. "България" 60
1680 София
тел. +359 2 818 70 10