Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
Фото галерия | Аудио галерия | Видео галерия
 
Начало

Карта на сайта

Принт
 
Родна къща в Калофер Родителите на Ботев Родна къща в Калофер
Родната къща
в Калофер
Родителите на Ботев Иванка Ботева,
майка на Ботев
С братята си Стефан,
Боян и Кирил,
май 1876 г., Букурещ
 
Даскал Ботьовото училище в Калофер Родна къща в Калофер
Даскал-Ботьовото
училище в Калофер
Даскал-Ботьовото
училище в Калофер
Даскал-Ботьовото
училище в Калофер, общинска стая
Христо Ботев, Никола Славков и Иван Драсов в Румъния, 1875 г.
 
Родителите на Ботев Даскал Ботьовото училище в Калофер Даскал Ботьовото училище в Калофер Даскал Ботьовото училище в Калофер
в. "Тъпан" Карикатура от
Ботевите вестници
Протокол от
заседание на БРЦК,
21 август 1874
Писмо от Христо Ботев
до Тодор Пеев
 
Родителите на Ботев Даскал Ботьовото училище в Калофер
Иванка Ботева,
дъщеря на Ботев
Сватбена снимка на
Иванка Ботйова и Стоян Христов, В. Търново,
08 януари 1906 г.
Писмо на Иванка Ботйова
до председателя на Дружество "Хр. Ботев" - Калофер, 24 януари 1906 г.
Черепи на Ботеви
четници, с. Скравена
 
Кърпа с монограм
от чеиза на
Иванка Хр. Ботева
Сахан на
Иванка Хр. Ботева
Писалищни принадлежности
и джобният часовник
на Христо Ботев
 
 
Къща-музей
"Христо Ботев"
Паметник
на Христо Ботев, Враца
Каменният кръст, поставен в чест на Ботевата чета, Козлодуй Макет на корабът
"Радецки"
 
Портрет на Христо Ботев,
художник Жечко Попов
Портрет на Христо Ботев Портрет на Христо Ботев,
художник Янко Атанасов
Портретна снимка
на Христо Ботев,