Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
 
Начало

Карта на сайта

Принт

Национална програма за отбелязване на 170 годишнината от рождението на Христо Ботев под патронажа на Председателя на Народното събрание

16 юли 2019

 

На 6 януари 2018 г. се навършват 170 години от рождението на ненадминатия поет, пламенен публицист и всеотдаен борец за национална  свобода  Христо Ботев. Чрез гениалното си творчество той открива за България Европа и европейските ценности още преди век и половина. Христо Ботев е не само велик българин, а един от великите европейци в новата история. Ботев ни е необходим с гениалната си прозорливост и съвременно звучене на идеите. Поетът е фигура от европейски мащаб, оставил следа в политическата история на Европа през 19 век.

 

  ЦЕЛИ: Честването на 170 годишнината от рождението на Христо Ботев има за цел:

 

 •   Да покаже приемствеността в развитието на идеите, идеалите и принципите на нашето културно-историческо развитие, чийто безспорен връх е Христо Ботев.

 

 •   Да популяризира сред широката общественост и особено сред младото поколение делото и заветите на Ботев.

 

 •   Да послужи за утвърждаването на националната идентичност на българската култура и връзката й с европейската цивилизация, чийто ярък израз са делото и идеите на Христо Ботев.

 

 •   Да приобщи българите, живеещи в чужбина, както и чуждестранната научна и културна общественост.

        I.ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

 

 •   Учредяване на Национален комитет за честване на 170 годишнината от рождението на Христо Ботев. Отговорници: представител на Министерство на културата, на Министерство на образованието и науката, кметовете на Калофер, Враца, Козлодуй, Ботевград и с.Скравена, директорът на НМ „Христо Ботев”, Калофер и председателят на Общонародна фондация „Христо Ботйов”.  

 

 •   Проявите на Националната програма ще преминат под почетния патронаж на Председателя на Народното събрание.    

 

 •   Организатори и координатори на Националната програма са: Министерство на културата, Общините Калофер, Враца, Козлодуй и Ботевград, Национален музей “Христо Ботев” Калофер и Общонародна фондация “Христо Ботйов”.

 

 •   Министерство на образованието и науката, Министерство на културата и Министерство на отбраната ще са съорганизатори на проявите, свързани с честването.

 

 •   Министерство на външните работи и Държавната агенция за българите в чужбина ще подпомогнат организирането на проявите в чужбина чрез посолствата на България и културните ни центрове в чужбина.

 

 •   Общинските съвети, кметствата и културните институции ще съдействат за реализирането на част от инициативите от Националната програма.

 

 •   Националният комитет за Ботевата годишнина, съвместно с Националното сдружение на общините ще популяризира похода „По стъпките на Ботевата чета“, за по-активно участие в него.

 

 •   Съдействие от страна на БНТ, БНР и други национални медии при отразяване на проявите от Националната програма.

 

       II. ОБЩЕСТВЕНИ И НАУЧНИ ПРОЯВИ

  

 1.    Калофер – научна проява в Националния музей „Христо Ботев“ с участието на студенти от Софийския университет, Великотърновския и Пловдивския университети – 4 януари 2018.

 

 1.    Калофер – концерт в читалище „Христо Ботев“ – 5 януари 2018.

 

 1.    Тържество с военен ритуал пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина,за отбелязване на рождената дата на поета – 6 януари, съвместно с Министерство на отбраната и Столична община.

 

 1.    Национален ученически конкурс за есе, стихотворение и рисунка, посветен на Христо Ботев. Съвместно с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители и Съюза на българските художници - май 2018. 

 

 1.    Тържествено отбелязване на датата 2 юни 2018 г., в градовете Калофер, Козлодуй, Враца, Ботевград и с.Скравена, Ботевградско.

 

 1.    Откриване на паметници на Христо Ботев в Русе, Велико    

Търново, Варна и Силистра.  

 

 1.     Изложба графика за Христо Ботев от Националния музей в Калофер – юни 2018.

 

 1.    Организиране на изложба „Христо Ботев в изобразителното

изкуство“, съвместно с Министерство на културата, Съюза на българските художници и Националния музей в Калофер – май 2018.

 

 1.    Връчване на ежегодната национална награда “Даскал Ботьо  Петков”, на изявен учител в хуманитарната сфера, в Деня на народните будители – ноември 2018 г. 

 

    III. ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

 

1. Изработване на плакати, постери, трансперанти, календари, покани и други рекламни материали.

 

2. Възпоменателна монета „170 години от рождението на Христо Ботев“- Българска народна банка -  януари 2018 г.

 

3. Издаване на личното тефтерче на Христо Ботев.

 

4. Издаване на автентичните стихове на поета.

 

5. Издаване на луксозен албум за Христо Ботев и четата му.

 

6. Второ издание на преводи на 5 езика на Ботевото творчество.

 

7. Издаване на Алманах за Христо Ботев с материали, посветени на неговата личност и творчество.  

 

8. Цветен илюстрован календар за 2018 г.

 

 IV.МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

 

 1. Изложби и концерти по повод Ботевия юбилей в българските културни центрове в Европа.

      2.редставяне на Ботевото дело и творчество в Европейския парламент, съвместно с български евродепутати.