Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
Ранни години | Учение в Русия | Отново в Калофер | Емигрантски години | Пътят към безсмъртието
 
Начало

Карта на сайта

Принт
   
1867 г. , януари Ботев е отново в Калофер. Замества болния си баща в училище. Проповядва бунт срещу чорбаджии и турци.
1867 г., 15 април Във вестник "Гайда" (Цариград), редактиран от П. Р. Славейков, е обнародвано първото стихотворение на Ботев "Майце си".
1867 г., 11 май На празника на Кирил и Методий произнася слово, с което открито призовава към борба.
1867 г., септември Напуска Калофер завинаги.