Творчество Жизнен път Ботевата чета Галерия Библиография Конкурс за химн
Ранни години | Учение в Русия | Отново в Калофер | Емигрантски години | Пътят към безсмъртието
 
Начало

Карта на сайта

Принт
   
1863 г., октомври Заминава да продължи образованието си в Русия.
1863 г., 14 ноември Пристига в гр. Одеса и се записва частен ученик във Втора одеска гимназия.
1864 г. Учи и се самообразова.Чете големите руски писатели реалисти: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Шевченко. Възприема идеите на руските революционни демократи: Чернишевски, Добролюбов, Писарев. Увлича се от практическата революционна дейност.
1865 г., септември Ботев е изключен от гимназията, след като е престанал да посещава учебните занятия.
1866 г. Живее в Одеса при поляци революционери. Записва се студент в Одеския университет.
1866 г., октомври - декември Учителства в бесарабското село Задунаевка.